Är hög feber farligt?

Feber är kroppens naturliga försvar mot infektioner. Genom att kroppens temperatur höjs får bakterier och virus svårare att klara sig i kroppen. Barn är särskilt utsatta för infektioner, både för att de utsätts för fler bakterier och virus i sin närmiljö på till exempel förskolan och lekplatsen, men också för att deras immunförsvar inte hunnit blir färdiga. Detta gör att det är vanligt för barn att ha återkommande feber flera gånger per år. Feber hos ett barn kan kännas oroväckande som förälder, och ofta vill man veta hur länge ens barn kan ha feber och hur hög feber barnet kan ha.

Är hög feber farligt?

Vid feber svettas kroppen mycket, det gör att det är lätt att bli uttorkad. När kroppen bli uttorkad måste hjärtat arbeta hårdare vilket gör att man snabbt blir trött vid feber. Barn har mindre kroppar och därför mindre vatten att svettas ut, det gör att barn snabbare mår dåligt vid feber. Hög feber i sig är sällan farligt, men symtomen med trötthet och uttorkning kan för mindre barn bli väldigt ansträngande och därför i förlängningen farligt.

Exakt gradantal inte det viktigaste

Det finns inte ett exakt gradantal där feber blir farligt. Det viktiga är hur ditt barn mår. Om ditt barn orkar dricka och är lätt att få kontakt med när det fått rätt dos febernedsättande behöver du inte vara orolig. Ett litet barn som är opåverkat tittar på dig när du försöker få kontakt och ett lite äldre barn kan prata med dig. Om ditt barn verkar slött eller inte orkar dricka trots att du gett både Paracetamol (Alvedon) och Ibuprofen (Ipren) behöver du ta hjälp av sjukvården. Vänd dig till din vårdcentral eller om det är utanför vårdcentralens öppettider till barnakuten.


Besvarad av:
Alexander Dangler, legitimerad läkare