Hur länge kan ett barn ha feber?

Feber är kroppens naturliga försvar mot infektioner. Genom att kroppens temperatur höjs får bakterier och virus svårare att klara sig i kroppen. Barn är särskilt utsatta för infektioner, både för att de utsätts för fler bakterier och virus i sin närmiljö på till exempel förskolan och lekplatsen, men också för att deras immunförsvar inte hunnit blir färdiga. Detta gör att det är vanligt för barn att ha återkommande feber flera gånger per år. Feber hos ett barn kan kännas oroväckande som förälder, och ofta vill man veta hur länge ens barn kan ha feber och hur hög feber barnet kan ha.

Det viktigaste är hur ditt barn mår

Feber är ingen sjukdom i sig utan ett symtom på andra sjukdomar. Oftast beror feber på att ditt barn har en infektion. Infektioner kan ta olika lång tid att bli friska ifrån, du kan läsa mer om hur länge olika infektioner varar på SmittarJag.se. Det viktigaste är inte exakt hur många dagar ditt barn har feber, utan hur det mår. Om ditt barn orkar äta, dricka och leka lite när den fått rätt dos febernedsättande så är det helt okej att vänta ut febern över 1 vecka. Om du känner dig osäker kan du alltid ringa din vårdcentral för rådgivning!


Besvarad av:
Alexander Dangler, legitimerad läkare